Bankovníctvo : pre obchodné akadémie / Janka Ižanovská - Iura Edition, Bratislava, 2002.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-88715-79-2
336(075) - bankovníctvo - peniaze - operácie finančné - učebnice stredoškolské - financie - mena - peňažníctvo - systém finančný - banky - inštitúcie nebankové - aktíva - pasíva - styk platobný
vožná K94516 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ