Štát a právo v európskom myslení / Alexandra Krsková - Iura Edition, Bratislava, 2002.
Edícia Vysokoškolské učebnice
ISBN 80-89047-52-1
342(4)(075.8) - právo európske - dejiny práva - politici európski - učebnice vysokoškolské - myslenie právne
vožná K94517 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ