Letokruhy diplomacie : Tri tisícročia rastu a krpatenia / Juraj Králik - Iura Edition, Bratislava, 2003.
ISBN 80-89047-51-3
341.7 - diplomacia - OSN - globalizácia - konferencie medzinárodné - Marshallov plán - dejiny diplomacie
vožná K94518 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ