Sväť, Slovensko, sväť.... : Zborník hymnických a národných piesní pre mužské, miešané a detské zbory / Martin Benka ilustr., Anton Cíger zost., Emanuel Muntág zost. - Matica slovenská, Martin, 1969.
398 - zborníky - zbory spevácke - piesne národné - Slovensko
voľná K30083 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ