Za Skleněnou horu : Íranem a Íránským Balúčistánem / Otto Janka - Olympia, Praha, 1977.
91 - cestopisy - Irán - expedícia prírodovedecká
vožná K50538 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ