Nepreclené skielka : Zobrané pohžadnice / Ján Jankovič - Osveta, Martin, 1989.
ISBN 80-217-0046-7
cestopisy - reportáže - Francúzsko - Nemecko - Holandsko - Anglicko - Grécko - Taliansko - 91
vožná K80994 D
vožná K80995 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ