Psychológia : Učebnica pre fakulty ošetrovatežstva / Marcela Verešová - Pravda, Bratislava, 2007.
ISBN 80-8063-239-1
159 - učebnice vysokoškolské - psychológia - ošetrovatežstvo - psychológia vývinová - psychológia osobnosti - psychológia sociálna - psychológia klinická - výskum psychologický - zdravotníctvo - psychika - inteligencia - stres - emócie - city - frustrácia - deprivácia - motivácia
vožná K100084 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ