Ako úspešne riadiť malú stavebnú firmu / Mária Kozlovská a kol. - Eurostav, Bratislava, 2003.
ISBN 80-968183-9-2
339.13 - marketing - stavebníctvo - podnikanie - firmy stavebné - financie - riadenie podniku
voľná K94532 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ