Zombi z jaskyne / Thomas Brezina , Silvia Stuppacherová prel., Wolfram Nowatzyk ilustr. - Fragment, Bratislava, 2008.
Edícia Klub záhad
ISBN 8-80-8089-217-3
knihy pre deti - romány sci-fi - záhady - príbehy dobrodružné - literatúra rakúska
K100103 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ