Príručka pre alergikov : Rozpoznávanie a liečba alergického syndrómu: dermatitída, astma, senná nádcha, hyperaktivita a i. / Henning Muller-Burzler , Rastislav Halamíček prel. - NOXI, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-89179-85-5
alergie - liečba - dermatitída - astma - nádcha senná - hyperaktivita - príčiny alergií - prostredie životné - výživa - psychika - testy kontrolné - symptómy psychické - homeopatia - akupunktúra - fytoterapia - psychoterapia - 616-056 - jedy enviromentálne - detoxikácia tehotenská - pomoc prvá - terapia - desenzibilizácia - detoxikácia vitamínová - výživa zdravá - diéty - strava delená
voľná K100118 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ