Léčení a prevence všech druhů rakoviny / Hulda Regehr Clark , Jiří Wojnar prel. - EKON, Jihlava, 2008.
ISBN 8-80-254-2694-4
rakovina - liečenie - prevencia - druhy rakoviny - príčiny - voda pitná - parazity - metastázy - stomatológia alternatívna - rakovina zvierat - recepty - 616-006 - tumory - homeografia - malária - liečenie magnetizmom
CD
voľná K100122 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ