Závislá od nákupov / Sophie Kinsellová , Svetlana Žuchová prel. - Talentum, VeŒk˜ Meder, 2008.
ISBN 8-80-88979-32-6
romány ženské - romány humoristické - literatúra anglická - horúčka nákupná
vožná K100130 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ