Prebuďte génia vo svojom dieťati : Zábavné činnosti rozvíjajúce myslenie detí od 0 do 11 rokov / Ken Adams , Dáša Gregorová prel. - Slovart, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-8085-436-2
159 - psychológia - myslenie detí - učenie - činnosti zábavné - sebadôvera - sebavedomie - rozvoj - rozvoj osobnosti
voľná K100135 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ