Prehľad psychológie : Výber psychologických disciplín. Príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú školu / Eva Gajdošová - Príroda, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-07-01511-1
159 - psychológia - psychológia sociálna - psychológia kognitívna - psychológia osobnosti - psychológia klinická - psychológia medzikultúrna - poruchy vývojové - učebnice - psychológia školská - autizmus - adaptácia - asertivita - diskriminácia rasová - diskriminácia - empatia - emócie - hystéria - inteligencia - integrácia - interview - komunikácia - konflikty - médiá - motivácia - multikultúrnosť - neúspech - nezamestnanosť - osobnosť - pamäť - psychika - pudy - charakter - stres - testy psychologické - učenie - vedomie - závislosti
vypožičaná K100137 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ