Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR : Sinice, Huby, Lišajníky, Machorasty / František Kotlaba , ko - Príroda, Bratislava, 1995.
ISBN 80-07-00735-0
502 - Slovensko - Česko - kniha červená - živočíchy chránené - rastliny chránené - živočíchy ohrozené - rastliny ohrozené - sinice - riasy - huby - lišajníky - machorasty
voľná K88420 D
voľná K88421 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ