Tigria diéta / Ada Augustová - Ikar, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-551-1781-2
literatúra slovenská - romány ženské - romány humoristické - vzahy medzižudské - diéty - Bratislava
vožná K100147 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ