Perspektívy človeka / Ivan Timofejevič Frolov , Hana Lerchová prel. - Smena, Bratislava, 1983.
Edícia Auróra
502 - príroda - človek - prostredie životné - kríza ekologická - aspekty demografické - demografia - populácia - etika - genetika - veda - vývoj človeka - VTR
vožná K68751 D
vožná K68752 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ