Dejiny horského lyžovania : Skialpinizmus / Bohuslav Štofan - I a B, Tatransk  Lomnica, 2008.
ISBN 8-80-969017-7-7
796 - lyžovanie - lyžovanie horské - skialpinizmus - lyže - spolky lyžiarske - preteky - lyžovanie extrémne
voľná K100164 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ