Ako, prosím? / David Lodge , Ildikó Pongó prel. - Ikar, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-551-1792-8
literatúra anglická - romány spoločenské - hluchota - romány humoristické
vožná K100165 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ