Aktívne proti ochoreniam žíl : Súbor 75 cvikov. Príčiny menejcennosti žilových stien a vzniku kŕčových žíl / Thomas Klyscz , Michael Junger , Peter Gavorník prel. - All press, Bratislava, 63528.
ISBN 80-88775-70-1
žily krčové - ochorenia žíl - trombóza žíl - rady praktické - metódy vyšetrovacie - metódy liečebné - terapia pohybová - cvičenia - hydroterapia - sauna - sklerotizácia - šport - strečing - varixy - 616.13
voľná K100169 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ