Alzheimerova nemoc : 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe / Jitka Klinkerová prel., Patricia R. Callone , ko - Grada Publishing, Praha, 2008.
ISBN 8-80-247-2320-4
Alzheimerova choroba - charakteristika - rady praktické - ošetrovanie - starostlivos o pacienta - liečenie - pamä - zmysly - 616.85 - demencia - mozog - hygiena osobná - myslenie logické - pamä - práva pacientov - neurológia
vožná K100170 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ