Ako sa robia noviny / Andrej Tušer - Sofa, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-89033-59-1
07 - novinárstvo - noviny - výroba novín - novinári - správa - úvodník - recenzie - interview - reportáže - fejtóny - glosy - eseje
vožná K100173 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ