Na zemi i nad morom / Milan Jakubec - Matica slovenská, Martin, 1997.
ISBN 80-7090-400-3
355 - literatúra faktu - Jakubec, Milan - letectvo slovenské - vojna svetová II. 1939-1945 - Francúzsko - Francúzsko - Španielsko - tábory koncentračné - RAF - letectvo krážovské - Anglicko - vojna studená
vožná K89741 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ