Raban Hrdina / Joachim Masannek , Eva Smolíková prel. - Fragment, Bratislava, 2009.
Edícia Futbal s divokými chalanmi
ISBN 8-80-8089-254-8
literatúra nemecká - knihy pre chlapcov - futbal
vožná K100184 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ