Denis Stíhačka / Joachim Masannek , Eva Smolíková prel., Jan Birck ilustr. - Fragment, Bratislava, 2009.
Edícia Futbal s divokými chalanmi
ISBN 8-80-8089-253-1
literatúra nemecká - knihy pre chlapcov - futbal
vypožičaná K100185 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ