Prízrak útočí / Thomas Brezina , Martina Vankúšová prel., Naomi Fearnová ilustr. - Fragment, Bratislava, 2009.
Edícia Tigrí tím
ISBN 8-80-8089-272-2
literatúra rakúska - knihy pre mládež - romány detektívne - príbehy záhadné
K100186 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ