Kroniky stredovekého Slovenska : Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov / Július Sopko - RAK, Budmerice, 1995.
ISBN 80-85501-06-6
943.7 - dejiny - Slovensko - stredovek - kroniky - Ľudovít Veľký, franc. panovník - feudalizmus
voľná K88881 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ