Zápas Slovákov o demokraciu / Jozef Hanzel - Výtvarná agentúra A1, ’ilina, 1997.
ISBN 80-967449-2-5
943.7 - dejiny - Slovensko - demokracia - Memorandum národa slovenského - vojna svetová II. 1939-1945 - republika I. - autonómia - vojna svetová I. 1914-1918
vožná K90491 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ