Ekologické katastrofy / Emil Hadač - Horizont, Praha, 1987.
502 - katastrofy - katastrofy ekologické - tabak - prostredie životné - odpady jedovaté - ropa - dažde kyslé - nuklidy
K76414 MC
voľná K76415 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ