Společnost a životní prostředí / Miloš Holý , Josef Říha , Josef Sládek - Svoboda, Praha, 1975.
502 - prostredie životné - spoločnosť - hygiena prostredia - problémy psychické - estetika prostredia - biosféra - pôda - voda - ovzdušie - suroviny nerastné - rastlinstvo - živočíšstvo - energia slnečná - energia nukleárna - palivá - demografia - výživa - rádioaktivita - odpady - látky chemické - problémy ekonomické
voľná K43980 D
voľná K82390 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ