Biela kniha I : Právo Slovákov na samostatnosť vo svetle dokumentov / Ferdinand Ďurčanský - Vydavateľstvo Ivana Štelcera, Tren‡ˇn, 1954.
943.7 - dejiny - Slovensko - samostatnosť - dokumenty - Tiso, Jozef - prezident slovenský(13.10.1887-18.4.1947) - republika I.
voľná K84730 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ