Ochrana podzemních vod / Vladimír Pelikán - SNTL, Praha, 1983.
502 - prostredie životné - voda - ochrana vôd - voda podzemná - baktérie - rastliny plané - látky ropné - pesticídy - odpady - voda minerálna - látky rádioaktívne - vrty
vožná K82418 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ