Z dejín banských miest na Slovensku / Pavel Križko - Vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1964.
Slovensko - mestá banské - Rákóczy,František II - povstanie F.Rákóczyho 1703-1711 - vývoj miest - 943.76 - dejiny školstva - Križko, Pavel (1841-1902)
vožná K19364 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ