Dejiny Anglicka / Gyýrgy Tibor Szántó , Juliana Szolnokiová prel. - Kalligram, Bratislava, 1996.
ISBN 80-7149-131-4
941 - dejiny - Anglicko - sťahovanie národov - kultúra - panovníci
voľná K89517 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ