Fakty o druhej svetovej vojne / Fakt zahl. - Ústredný výbor Slovenského zväzu protifašisti, Bratislava, 1974.
940.53 - dejiny - Európa - vojna svetová II. 1939-1945 - vojna Veľká vlastenecká - fašizmus - boje - SNP - ZSSR - Československo - diplomacia
neznáma K41544 D
voľná K41545 D
voľná K41546 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ