Z prameňov našich dejín / Naš zahl. - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1974.
943.76 - dejiny - Slovensko - Veľká Morava - feudalizmus - kapitalizmus - socializmus - republika I. - štúrovci - panovníci uhorskí
voľná K32781 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ