Vybrané odbory ošetrovatežstva / Zuzana Schmidtová - Osveta, Martin, 2008.
ISBN 80-8063-295-3
učebnice vysokoškolské - ošetrovatežstvo - dermatovenerológia - infektológia - oftalmológia - onkológia - otorinolaryngológia - urológia - odbory - 616-083
vožná K100223 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ