Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce / Michal Oláh , Milan Schavel , Zlatica Ondrušová - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2008.
ISBN 80-969449-6-7
práca sociálna - história sociálnej práce - rozvoj - politika sociálna - pracovník sociálny - etika sociálna - supervízia - prevencia sociálna - správa verejná - organizácie mimovládne - vzdelávanie - 364 - kódex etický - zabezpečenie sociálne - pomoc sociálna - osobnos sociálneho pracovníka - klient sociálny - poradenstvo - psychoterapia - streetwork/terénna sociálna práca/ - vzdelávanie odborné - práca sociálna v teréne
vožná K100225 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ