Slovensko 2008 : Súhrnná správa o stave spoločnosti / Slovensko 200 zahl. - Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2009.
Edícia Slovensko v pohybe
ISBN 80-89345-15-1
323 - Slovensko - vývoj politický - politika vnútorná - politika zahraničná - štát právny - práva ľudské - menšiny národnostné - Rómovia - správa verejná - mienka verejná - - vývoj ekonomický - spoločnosť - prostredie životné - zdravotníctvo - politika sociálna - školstvo - spoločnosť znalostná - kultúra - médiá - organizácie neziskové - dobrovoľníctvo - bezpečnosť vnútorná - korupcia - spoločnosť informačná - televízia - Súd ústavný
voľná K100231 D
voľná K100803 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ