Metódy sociálnej práce : /vysokoškolské učebné texty/ / Peter Slovák , Martin Vereš - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-89271-19-1
364 - učebnice vysokoškolské - práca sociálna - skupiny - syndróm CAN - logoterapia - geriatria - starnutie - ergoterapia - bezdomovci - práca komunitná - squattig - nezamestnanos - domovy detské - závislos - alkoholizmus - starnutie - logoterapia - selfmanažment - komunita
vožná K100234 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ