Metódy sociálnej práce : /vysokoškolské učebné texty/ / Peter Slovák , Martin Vereš - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-89271-27-6
364 - práca sociálna - metódy sociálnej práce - prevencia sociálna - poradenstvo sociálne - terapia sociálna - mediácia - manažment - manažér - učebnice vysokoškolské - diagnostika - hodnotenie sociálne - intervencia sociálna - intervencia krízová - komunikácia - supervízia - dobrovožníctvo
vožná K100235 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ