Kapitoly o znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen - Iura Edition, Bratislava, 2008.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-209-2
spoločnosť znalostná - politika bezpečnostná - revolúcia digitálna - gramotnosť digitálna - rast ekonomický - globalizácia - technológie informačné - inovácia - komunikácia jazyková - komunita - zdroje ľudské - kapitál ľudský - manažment - ochrana osobných údajov - ontológia - prezentácia - sieť sociálna - inteligencia umelá - vzdelávanie - web - wikipédia - ekonomika znalostná - kultúra podniková - 338 - Baťa, Tomáš/3.4.1876-12.7.1932/ - vzdelávanie zamestnancov - vzdelávanie pracovníkov
voľná K100236 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ