Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl. - Ekonomický ústav SAV, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-71-44-168-
Slovensko - rozvoj - demografia - systém politický - systém právny - vývoj hospodársky - ekonomika znalostná - rozvoj vedecko-technický - prostredie životné - rozvoj regionálny - správa verejná - Rómovia - kvalita života - globalizácia - vízia rozvoja - 327 - spoločnosť znalostná - rozvoj - rozvoj regionálny - rozvoj územný - Rómovia
voľná K100237 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ