Plesňové ochorenia : Zistenie a úspešná liečba plesňovej infekcie, prevencia pomocou stravy / Gaby Guzeková , Elisabeth Langeová , Katarina Bobríková prel. - Media Klub, Bratislava, 2000.
Edícia Moderná zdravotná osveta
ISBN 80-88963-54-0
plesne - liečba plesní - ochorenia plesňové - imunita - terapia - recepty - strava zdravá - infekcie - systém imunitný - imunita - alergie - diéty - liečba - homeopatia - vlákniny - 616.5 - choroby kožné - cukry - režim pitný - plesne v potravinách - strava zdravá
voľná K100263 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ