ABC o financiách / Rastislav Ručinský - Oriens, Ko¨ice, 2002.
ISBN 80-88828-26-0
financie - clá - trh finančný - bankovníctvo - zabezpečenie dôchodkové - poisťovníctvo - akcie - lízing - dane - sporenie - audítorstvo - 336 - sústava menová - trh finančný - papiere cenné - banky - poistenie - investovanie kolektívne - fondy - audit - rating - investície zahraničné - rozpočet - internetbanking
voľná K94590 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ