Slovensko : Putovanie po regiónoch / Daniel Kollár , Ján Lacika , Peter Podolák , Karol Kállay fotogr., Ján Lacika fotogr. - DAJAMA, Bratislava, 2003.
ISBN 80-88975-56-5
908(437.6) - Slovensko - sprievodca turistický - príroda - história - architektúra - kultúra - umenie - šport - región - regióny Slovenska
vožná K94592 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ