Zápas o strednú Európu 1933-1938 : Politicko-diplomatické vzahy / Ladislav Deák - Veda, Bratislava, 1986.
940.5 - dejiny - Európa stredná - politika - diplomacia - boje národnooslobodzovacie - ZSSR - Nemecko
vožná K75614 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ