Zelené tradície života : Global ReLeaf / Milan Kapusta , Milan Kapusta prel. - Agentúra JUH, Bratislava, 1992.
ISBN 80-85661-00-4
502 - Slovensko - prostredie životné - ochrana prírody - zmeny klimatické - lesy tropické - Global ReLeaf/Zelené tradície života/
voľná K100316 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ