Antický Rím / Anna Škorupová prel., Antick zahl. - Tatran, Bratislava, 1967.
937 - dejiny - Rím - antika - starovek - školy - Belov, Vasilij poviedkár - kultúra - odievanie - móda - cirkusy - amfiteátre - armáda - politika - náboženstvá - cesty
vožná K25365 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ