Život a literatúra v antickom Ríme / Ján Janovjak , Július Špaňár - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1969.
937 - dejiny - starovek - antika - Rím - miery - peniaze - literatúra - rečníctvo - odievanie - móda - ríša Rímska - práva občianske - tresty - tresty smrti
voľná K10619 D
voľná K28703 D
voľná K55514 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ